Prinsasjöarna

Dessa båda sjöar är mycket lika till sin karaktär och förbinds vid högt vatten av ett smalt sund. En spång finns över sundet vilket gör att man lätt kan nå den södra sidan på båda sjöarna men spången kan, trots halkskydd, bli riktigt hal så viss försiktighet uppmanas. 

Sjöarna är på ca 4 hektar var och vattnet är något humusfärgat. Sjöarna är grunda har ej så mycket vegetation. Sjöarnas grunda förhållanden gör att de är de sjöar som oftast kommer igång först på vårarna när temperaturen stiger och de som först kommer igång under hösten efter sommarens varma period. Östra Prinsasjön har ett djup på ner till 4 meter och det nås från sjöns norra strand direkt till vänster om parkeringen. Botten består av sten och lite dy på vissa ställen. Under sommaren kan kläckningarna av flicksländor vara massiva, en hel del nattsländor dyker upp fram på sensommaren och även små, mörka dagsländor svärmar ibland i stor mängd och lockar upp fisken.

Regler röda sjöar:
I Prinsasjöarna är enbart flugfiske tillåtet. Med flugfiske räknas flugspö med fluglina där högst tre flugor får fästas. Spinnfiske med plastkula och fluga är inte tillåtet, agnade krokar eller krokar med luktmedel är inte tillåtet.

Östra Prinsasjön

Södra Prinsasjön