Fiskebestämmelser Baltak

Flugfiske med flugspö, fluglina och fluga är tillåtet. Till ett spö får fästas högst tre flugor. Flugor som doftar, är bundna med material som doftar eller på annat vis försetts med luktmedel på flugorna får ej användas. Mäskning är inte tillåtet. 

Båtar, kanoter, gummibåtar, flottar, flytringar etc får inte användas för fiske inom området. 

Vadningsförbud i Zon 2 och Zon 4. 

Fiskekortet är personligt och skall bäras synligt med både för- och efternamn, samt datum ifyllt på kortet. 
För allas trevnad ta hänsyn till övriga besökare och närboende. En sportfiskare växlar fiskeplatser och markerar ej dessa i onödan. Skräpa inte ner i naturen. Tänk på att kvarglömda fiskelinor kan skada fåglar och djur. Medförda föremål får ej lämnas kvar eller kastas i annat än därför avsedda sopkärl. Grillplatser finns vid ån, engångsgrillar skall användas i dessa. 

Under tiden 1 okt - 30 nov får man inte fånga öring. Om du får upp en öring skall den ovillkorligen returneras omedelbart. Regnbåge får under denna period fångas och avlivas. 

Minimått: öring 50 cm. 

Högst tre fiskar får avlivas per dagskort eller två per eftermiddagskort. Kortet är förbrukat efter att dess kvot är uppfylld. Önskas fortsatt fiske bedrivas måste därför nytt kort lösas. 

Att fiska utan gällande fiskekort beivras som olovligt fiske, vilket är straffbart och redskapen tas i beslag. Att bryta mot gällande bestämmelser kan medföra att fiskerätten omedelbart går förlorad. Att inte ta del av gällande bestämmelser befriar inte från ansvar. 

Tio lösta fiskekort, under samma år, ger ett gratis fiskekort. Fiskekorten kan endast lösas in mot ett nytt på Fiskecentret på Hökensås.

Området är markerat med skyltar. Tomtmark får ej beträdas! 

Observera att kräftfiske kan förekomma. 

Allt fiske sker på egen risk. 

Vada med förnuft.

Aktuellt i Baltak

 • Uppdatering nr 2 (2020-03-27) 2020-03-27

  Måndag 30/3 & tisdag 31/3 har butiken stängt pga ombyggnationen Vattennivån i...

  Läs mer: Uppdatering...

 • Kort uppdatering kring sjöarnas isläge & Baltak 2020-03-13 2020-03-13

  Ett par minusgrader kommande nätter vilket gör att isen mest troligen täcker...

  Läs mer: Kort...

 • Isläget 2020-03-04 2020-03-06

  Hökensås: Isen är 1-2cm som tunnaste. Öppet vid vissa kanter.Vi är alltså i ett...

  Läs mer: Isläget...

 • Lägesrapport v.8 2020-02-18

  Vi börjar med en rapport från Baltak. Som dom flesta vet och har märkt så har...

  Läs mer: Lägesrapport...

 • Baltak & vårflod! 13/2-20 2020-02-13

  Nu är det vårflod som gäller i Baltak! Kan vara svår fiskat men inte omöjligt. Förtyngda...

  Läs mer: Baltak &...