Sjunkande sjösandsländenymf

Krok: Streamer stl 8-10
Tråd: Rödbrun 6/0 alt 8/0
Stjärt: Brun alt Brunolive Marabou
Bakkropp: Creamfärgad hardubbing
Ribb: Brunt floss eller flexifloss
Vingsäck: Guldfasanstjärt
Thorax: se bakkropp
Hackel: Furnace eller Fördbrun höna
Förtyngning: (valfri) blytråd

 

864 Fs Nymf1
Bild 1
Linda några varv blytråd på krokens främre del.

 

865 Fs Nymf2
Bild 2
Fäst tråden och linda fast blyet med några lager tråd.

 

866 Fs Nymf3
Bild 3
Fäst in en bunt marabou som stjärt. Korta av stjärten genom att nypa av den med fingrarna.

 

867 Fs Nymf4
Bild 4
Fäst in en bit floss alt flexifloss till ribbingen.

 

868 Fs Nymf5
Bild 5
Dubba tråden med hardubbingen och forma en taperad bakkropp, som når fram till blyet.

 

869 Fs Nymf6
Bild 6
Linda flosset i jämna varv framåt och fäst in framför bakkroppen. Borsta upp dubbingen med t.ex. en bit kardborreband.

 

870 Fs Nymf7
Bild 7
Fäst in en sektion från guldfasanstjärt framför bakkroppen.

 

871 Fs Nymf8
Bild 8
Dubba en thorax som är lite tjockare än bakkroppen, men smalnar av framåt mot huvudet. Borsta upp dubbingen på samma sätt som på bakkroppen.

 

872 Fs Nymf9
Bild 9
Välj ut ett hönshackel med fibrer som når halvvägs över bakkroppen. Fäst in i toppen framför thorax.

 

873 Fs Nymf10
Bild 10
Linda hacklet 2-3 varv och fäst in. Klipp av överflödet.

 

874 Fs Nymf11
Bild 11
Dela på hacklet på krokens ovansida och vik fram vingsäcken. Fäst in och klipp bort överflödet. Forma ett huvud med tråden och avsluta med en whipfinish.

 

Text och bild Håkan Karsnäser