Sänksjön

Vattnet är klart och den är mycket djup för sin storlek vilket innebär att botten sluttar ganska brant utåt. Botten består av sand och sten med förhållandevis lite vegetation. Nattsländor är de insekter som dominerar och kan bjuda på bra fiske. Sänksjön har en yta på 3 hektar.

Regler gula sjöar: 
Sänksjön tillhör de gula sjöarna där det är tillåtet att flugfiska, spinnfiska och meta. Till ett spö får fästas högst tre flugor eller ett drag med två upphängare eller en krok med bete. Levande fisk får inte användas som agn. Mäskning är inte tillåtet. Egna båtar, kanoter, gummibåtar, flottar eller motsvarande får inte användas inom området.