Personal Källefall

Per Karlsson

Per är VD för Hökensås Sportfiske AB och odlingsansvarig på företaget. Per har sin arbetsplats på Källefalls fiskodling och har, förutom VD-uppdrag, mycket att göra med den dagliga verksamheten på Källefall.

Sture Gustavsson

Sture har områdesansvar för Källefall.

Tobias Lindgren

Tobias arbetar med fiskodling och kör fisktransporter till Hökensås egna vatten, samt ut till andra sportfiskeområden. Tobias arbetar, förutom på odlingen, på Sportfiskecentret uppe på Håkängen.

Roland Hernlund

Roland sköter marktjänsten på Källefall och håller ordning på gräsklippning på odlingen.

Johan Rudmarker

Johan arbetar på fiskodlingen och kör fisktransprorter framför allt upp till sjöarna på Hökensås