Personal Källefall

Per Karlsson

Per är VD för Hökensås Sportfiske AB och odlingsansvarig på företaget. Per har sin arbetsplats på Källefalls fiskodling och har, förutom VD-uppdrag, mycket att göra med den dagliga verksamheten på Källefall.

Sture Gustavsson

Sture har områdesansvar för Källefall.

Tobias Lindgren

Tobias arbetar med fiskodling och kör fisktransporter till Hökensås egna vatten, samt ut till andra sportfiskeområden.

 

Johan Rudmarker

Johan arbetar på fiskodlingen och kör fisktransporter framför allt upp till sjöarna på Hökensås

Viktor Andersson

Viktor arbetar på fiskodlingen och kör fisktransporter. Utöver det har han väldigt bra koll på Sportfiske rent generellt. Som en del av våra anställda har även han sin utbildning från Forshagaakademin