Enesjön

En av de större sjöarna med en yta på ca 12 hektar. Har fint vatten och en mycket varierande strandlinje med vikar och uddar vilket gör den intressant att fiska i. Botten består av sten och sand men på en del ställen är det dyigt och en hel del vattenvegetation vilket ger en bra livsmiljö för insekter och därför blir dessa platser säkra födoställen för fisken. Sjön har ett varierande djup och du kan finna både grunda vikar och tvära branter. Här finns även ett bestånd av abborre och mört samt även en och annan gädda. I slutet av maj och början av juni kan du även här hitta kläckande sjösandslända men kanske ej i så stor omfattning som i L. Havssjön. Fram till 1 juni häckar Storlommen och Fiskgjusen på den lilla ön i sjön. Det är under denna tid inte tillåtet att vada dit. Skyltar finns uppsatta.

Regler röda sjöar:
I Enesjön är enbart flugfiske tillåtet. Med flugfiske räknas flugspö med fluglina där högst tre flugor får fästas. Spinnfiske med plastkula och fluga är ej tillåtet, agnade krokar eller krokar med luktmedel är inte tillåtet.