Lille Öjasjön

L. Öjasjön är en liten källsjö som ligger lite avsides i ett övrigt ganska välbesökt område på Hökensås. Det här är sjön för den som vill vara lite för sig själv. Södra änden av sjön är väldigt grund och halva sjön är därför rik på vattenväxter under sommarhalvåret. Den norra halvan är djupare och beroende på sjöns långsmala sträckning är det lätt att nå ut till hålorna. I den norra änden rinner vattnet vidare till Stora Öjasjön. En räckesförsedd spång finns i direkt anslutning till parkeringen vilket gör att det lätt går att fiska för rörelsehindrade och rullstolsburna personer.

Regler gula sjöar:
Lille Öjasjön tillhör de gula sjöarna där det är tillåtet att flugfiska, spinnfiska och meta. Till ett spö får fästas högst tre flugor eller ett drag med två upphängare eller en krok med bete. Levande fisk får inte användas som agn. Mäskning är inte tillåtet. Egna båtar, kanoter, gummibåtar, flottar eller motsvarande får inte användas inom området.