Store Grubben

Store Grubben har en mycket varierad strandlinje med vikar och uddar. Bottenstrukturen är också väldigt varierad med grunda vikar och stora djup. Detta gör att sjön är en ytterst intressant sjö för både fluga och spinnfiske. Store Grubben håller ett naturligt bestånd av gädda, abborre och mört som ibland kan överraska. Största abborren hittills ligger på 1,4 kg. Här finns sjösandslända och brukar vara den sjön där det först kommer igång med kläckningar. Store Grubben är därför ett intressant alternativ under sjösandsländans kläckningstid (normalt sett i slutet av maj och början på juni). Under övrig tid kläcker mycket natt- och flicksländor.

Båt finns att hyra. Ring fiskecentret för att boka. 0502-23000.

Regler gula sjöar: 
Store Grubben tillhör de gula sjöarna där det är tillåtet att flugfiska, spinnfiska och meta. Till ett spö får fästas högst tre flugor eller ett drag med två upphängare eller en krok med bete. Levande fisk får inte användas som agn. Mäskning är inte tillåtet. Egna båtar, kanoter, gummibåtar, flottar eller motsvarande får inte användas inom området.