Södra Prinssjön

Södra Prinssjön är på ca 4 hektar och vattnet är något humusfärgat. Sjön är grund och förhållandena gör att de är det är en av de sjöar som oftast kommer igång först på vårarna när temperaturen stiger, och den som kommer igång först under hösten efter sommarens varma period. Södra Prinssjön är har ett djup på ner till 3 meter och under lågvatten finns flera sandrevlar att vada ut på. Under sommaren kan kläckningarna av flicksländor vara massiva, en hel del nattsländor dyker upp fram på sensommaren och även små, mörka dagsländor svärmar ibland i stor mängd och lockar upp fisken.

Södra och Östra Prinssjöarna är sammanlänkade av ett grunt sund under högvatten. En spång finns över sundet vilket gör att man enklare kan fiska runt båda sjöarna. Observera att i Östra Prinssjön sätts mindre fisk som är mer vakvillig och aktiv under hela året

Regler röda sjöar:
I Prinsasjöarna är enbart flugfiske tillåtet. Med flugfiske räknas flugspö med fluglina där högst tre flugor får fästas. Spinnfiske med plastkula och fluga är inte tillåtet, agnade krokar eller krokar med luktmedel är inte tillåtet.

 

Södra Prinsasjön