Östra Prinssjön

Östra Prinssjön är på knappt 4 hektar och vattnet är något humusfärgat. Sjön är på vissa ställen grund och förhållandena gör att de är det är en av de sjöar som oftast kommer igång först på vårarna när temperaturen stiger, och den som kommer igång först under hösten efter sommarens varma period. Längs Östra Prinssjöns södra del går en djupkant som når ner till ca 4 meters djup vilket är en intressant del av sjön att fiska av. Under sommaren kan kläckningarna av flicksländor vara massiva, en hel del nattsländor dyker upp fram på sensommaren och även små, mörka dagsländor svärmar ibland i stor mängd och lockar upp fisken.

I Östra Prinssjön sätter vi i storlek mindre fisk. På så sätt får vi en sjö där fisken är mycket mer vakvillig och aktiv, vilket är ett uppskattat alternativ av många flugfiskare. All fisk ska dock alltid hanteras varsamt och vi avråder från C&R, utan uppmanar istället till att behålla fisken för att ta med den till matbordet för en helhetsupplevelse. 

Södra och Östra Prinssjöarna är sammanlänkade av ett grunt sund under högvatten. En spång finns över sundet vilket gör att man enklare kan fiska runt båda sjöarna. 

Regler röda sjöar:
I Prinsasjöarna är enbart flugfiske tillåtet. Med flugfiske räknas flugspö med fluglina där högst tre flugor får fästas. Spinnfiske med plastkula och fluga är inte tillåtet, agnade krokar eller krokar med luktmedel är inte tillåtet.