Värmebölja, C&R och eldningsförbud

Nu drar högsommarvärmen in över stora delar av landet och vi kommer att ha temperaturer runt 30 grader, vilket påverkar fisket naturligtvis. Fisken kommer att bli allt mer nattaktiv och den största chansen att komma i kontakt med den är på djupet i sjöarnas allra kallaste partier. Bottenmete med PowerBait eller tyngre skeddrag som kan fiskas djupt och oregelbundet är tips som ska prövas. Allt fiske är bäst under mycket tidiga mornar och sena kvällar, eller att ytfiska med stripande nattsländeimitation under natten är, är att föredra.

Vi vill bestämt avråda till C&R för fisken klarar inte detta under rådande temperaturer. Detta är ett Put-and-take område och fisken är inplanterad för att tas upp. Vi önskar att alla ser helhetsupplevelsen och istället tar med en eller ett par fiskar att lägga på grillen hemma, eller på annat sätt tar med och tillreder som mat. Vi har ett gemensamt ansvar i att följa detta och alla våra gäster måste respektera våra rekommendationer.

Det råder sedan den 17/6 ett generellt eldningsförbud i vår del av landet. Det innebär inga förändringar på Hökensåsområdet där det alltid råder ett eldningsförbud, men nu gäller det även för Baltak, Tiveden och vid Edsån. All eldning är totalt förbjudet och det är ett livsfarligt tilltag att bryta mot detta då skogsbrandsfaran är övergripande. Snustorra skogar i kombination med blåst innebär högsta brandriskfara och stora värden står på spel. Den som bryter mot detta är personligen ansvarig och riskerar stora skadeståndskostnader om elden kommer lös.

Det är fortfarande tillåtet att grilla med kol i anlagd grill. Däremot är brandrisken mycket hög även om man grillar med kol. Det uppstår lätt gnistregn som lätt antänder den torra tallskogen vilket kan innebära total skogsbrand. Alla som tänder en grill är personligen ansvarig för dess konsekvenser och följder. En person ska alltid bevaka grillen och den personen ska se till att hälla vatten under grillen så att ingen glöd kan sprida sig. Den som grillar ska alltid ha vatten i anslutning till grillen så att minsta gnistspridning kan släckas och råder minsta osäkerhet ska man absolut inte tända någon kolgrill. Är det blåst så är risken stor att olyckan är framme och gnistspridning startar en skogsbrand. Detta måste undvikas till varje pris! Engångsgrillar är inte tillåtna i våra områden, inte ens att ställa i befintlig grill. 

Samtidigt vill vi att alla kommer ut till våra vatten och får en härlig naturupplevelse och förhoppningsvis kan ta med en fin fisk hem till helgfesten.

Välkomna!