Torsdag 13/1 10.00. De kvoterade korten släpps!

Nu är det dags! De kvoterade korten för 2022 blir tillgängliga torsdag 13/1 kl. 10.00. 

Vi vill informera om att det kommer att bli en viss prisjustering på fiskekortspriserna 2022. Även vi känner av de allmänna prisökningarna men framförallt är det foderpriserna som rakat i höjden. När det gäller fodret till fiskarna i våra odlingar har Hökensås Sportfiske AB valt att ha ett foder helt fritt från fiskmjöl och istället är proteinbasen i fodret skapat av insektsmjöl. De viktiga oljorna omega 3 och omega 6 i fodret kommer från matindustrin, dvs det som blir över i spill när matfisken bereds kan användas till att berika fiskfodret. Detta är ett hållbart och strategiskt val som vi gjort även om det innebär ett något dyrare foder. Men med detta val är vi pionjärer inom svensk P&T, vi vill ha en hållbar produktion så långt det bara går. Därför har valet att gå över till insektsbaserat foder äntligen kunnat genomföras. 

Vi hoppas att alla är med oss på resan att utveckla svensk sportfisketurism!