Våren är lekperiod för regnbågen

Regnbågen är en vårlekande fisk och den blir könsmogen vid ca 3 års ålder. Det innebär att under våren blir hannarna extra aggressiva och angriper varandra vilket kan innebära att de kan få bitskador på kropp och fenor. Därför ser vi en lite förhöjning av lekskadad fisk i våra sjöar där fiskarna får vita fläckar av svampangrepp, men det är ett naturlig effekt av att lekskadorna. I vissa sjöar blir effekterna större och tydligare, och det är framförallt Strandgölen som detta blir uppenbart. I Strandgölen sätter vi generellt större fisk vilket innebär att i stort sett alla fiskar är könsmogna vilket i sin tur gör att lekskadorna blir mer omfattande i denna sjö. Detta är inget vi kan göra något åt, utan det är en naturlig företeelse och ett tecken på att fisken uppvisar ett naturligt beteende. Lekperioden håller på att klinga ut och om några veckor är den helt över. Detta upprepas varje år i våra vatten där vi sätter regnbåge och varje vår får vi frågor om varför en del fiskar har svampangrepp och detta är förklaringen. Har ni mer frågor är ni välkomna till oss på Hökensås Sportfiske så svarar vi gärna på dessa.