Lägesrapport v.8

Regn och blåst har präglat veckan, vilket gör att snön försvinner snabbt ute på området. Isarna ligger fortfarande, men vattnet stiger ordentligt i sjöarna och därmed är isarna längs stränderna mycket osäkra. Det är alltså stor risk att gå igenom isen och med allt vatten i kombination med blåst, gör att isarna blir sämre för var dag. Vi avråder alla från att beträda isarna och det är endast med största försiktighet och med full säkerhetsutrustning som vi uppmanar alla de som trotsar rekommendationen. 

Snösmältningen har påverkat vattenföringen i Baltak kraftigt. Nu råder full vårflod med högvatten. Fisken går framförallt på lugnvattnen och ett streamerfiske i dessa partier kan vara en häftig upplevelse. Fiska djupt och med stora streamers, det kan hända grejer...