Tags:

Krok: torr stl 16-18
Tråd: valfri tunn tråd
Stjärt: långa tupphackelfibrer, gärna sk Coq-de-Leon
Kropp: Brun Gossamer Natursilke
Hackel: 2-3 med dun tupphackel

 

Slända1
Bild 1
Fäst tråden och linda bak till i höjd med krokskaftet.

 

Slända2
Bild 2
Fäst in en bunt långa tupphackelfibrer. De skall vara minst 1 1/3 av krokskaftet.

 

Slända3
Bild 3
Använd en nål eller liknande och dela på hackelfibrerna. Linda tråden i krysslindning så att stjärten blir delad med fibrerna pekande 90grader från varandra.

 

Slända4
Bild 4
Fäst in en bit brun natursilke och linda kroppen till strax bakom mitten på skaftet. Fäst in och klipp av.

 

Slända5
Bild 5
För att ge kroppen en blankare yta och mer likna den naturliga insekten, lackar vi nu kroppen. Eftersom det är natursilke, kommer kroppsfärgen övergå i en mörkare ton, något som också efterliknar den riktiga sländan.

 

Slända6
Bild 6
Fäst in ett tupphackel, med den konkava sidan uppåt och med spetsen pekande bakåt. Klipp av resten av hackelstammen.

 

Slända7
Bild 7
Linda hacklet 2-3 varv och fäst in. Att linda hacklet med ”fel” sida framåt, gör att hackelfibrerna mer ger ett avtryck av insektsben på vattenytan. Detta hackel skall imitera både sländans vingar och ben.

 

Slända8
Bild 8
Fäst in det bruna bindsilket igen och linda resten av kroppen fram till krokögat. Fäst in och klipp av resterna.

 

Slända9
Bild 9
Lacka resten av kroppen och avsluta flugan med en whipfinish.

 

Text och bild Håkan Karsnäser

 
 
 
 

 

Krok: torr stl 14
Tråd: brun
Stjärt: fibrer från rapphönshackel
Kropp: ljus haröredubbing
Ribbing: flat tunn guldtinsel
Hackel: 1-2 varv rapphöna

 

Flymf1
Bild 1
Fäst in tråden och linda fram till alldeles bakom krokögat. Fäst in ett rapphönshackel med den konkava sidan uppåt. Klipp av stammen och linda tråden bak till i höjd med hullingen.

 

Flymf2
Bild 2
Riv av 5-6 fibrer från ett rapphönshackel och fäst in längst bak som stjärt. Fibrerna skall vara ungefär lika långa som krokskaftet.

 

Flymf3
Bild 3
Klipp av en bit tinsel och fäst in bredvid stjärten.

 

Flymf4
Bild 4
Vaxa tråden, om så önskas, och dubba den tunt med dubbingen. Linda en taperad kropp, som smalnar av i båda ändar. Om man inte taperar den framme vid hacklet, är risken att kroppen bildar en puckel som trycker upp hacklet och ger det en onaturlig form.

 

Flymf5
Bild 5
Linda ribbingen i 3-4 jämna varv och fäst in. Klipp bort överflödig tinsel.

 

Flymf6
Bild 6
Linda hacklet 1-2 varv, bakåt och fäst in bakom hackelkragen. Klipp av hackelspetsen.

 

Flymf7
Bild 7
Linda tråden genom hacklet och forma ett litet huvud framför hacklet. Avsluta med whipfinish och lacka huvudet.

 

Text och bild Håkan Karsnäser

 
 
 
 

 

Krok: Våt el torr/nymf #12-16
Tråd: svart el brun
Hackel: Brun el Furnace höna
Kropp: Holografisk röd tinsel
Ribb: påfågelherl och fin oval silvertinsel

 Bild 1 1
Steg 1.
Fäst in tråden på krokens främre del. Välj ut ett hackel som har fibrer som är något längre än krokskaftet. Rensa rent allt ludd och de nedersta fibrerna (ju längre upp på skaftet man kommer desto tunnare är stammen och därför lättare att linda). Fäst in hacklet framåt som bilden visar, men klipp inte av stammen.

 

Bild 2 1
Steg 2.
För att få ett jämnare och snyggar underlag till kroppen lindar vi fast stammen bakåt mot krokböjen. Ungefär i höjd med krokspetsen klipper vi av stammen och lindar någott varv extra för att binda ner änden.

 

 

Bild 3 1
Steg 3.
Välj ut ett påfågelherl och fäst in där du slutade på krokskaftet. Linda fast herlets ände framåt mot krokögat, återigen för att få ett så jämnt underlag för kroppen som möjligt.

 

Bild 4 1
Steg 4.
Klipp av en bit oval silvertinsel och fäst in framme vid hacklet. Linda nu fast tinslet hela vägen utemd krokskaftet bak till där herlet fästs in.

 

 

Bild 5 1
Steg 5.
Linda fram tråden till hacklet igen och fäst in en bit holografisk tinsel.

  

 

Bild 6 1
Steg 6.
Linda tinslet bak över hela kroppen och sedan fram igen. Detta för att säkert täcka hela kroppen med tinslet. Fäst in bakom hacklet och klipp av överflödet.

  

 

Bild 7 1
Steg 7.
Linda nu påfågelherlet i glesa varv fram till hacklet och fäst in och klipp av resterna.

 

 

 Bild 8 1
Steg 8.
Nu tar vi det ovala silvret och lindar det åt motsatt håll och korsar alltså herlet. Detta för att det skall synas men också för att förstärka herlet som annars lätt går av.

 

 

 Bild 9 1
Steg 9.
Nu ska vi linda hacklet. Som du märker har vi fortfarande bindtråden bakom hacklet. Vi skall linda hacklet bakåt och fästa in bakom det lindade hacklet. Då är en roterande hackeltång är lätt och bra att jobba med.

  

 

Bild 10 1
Steg 10.
Linda hacklet bakåt 1-1,5 varv och fäst in med bindtråden 1-2 varv. Håll kvar hackelspetsen med tången och gå försiktigt in med en spetsig vass sax och klipp av hackelspetsen så nära kroken som möjligt.

  

 

Bild 11 1
Steg 11.
Linda tråden försiktigt genom hacklet utan att binda ner några hackelfibrer.

 

 

 Bild 12 1
Steg 12.
Forma ett litet nätt huvud och avsluta med en whipfinish. För att flugan skall få så mycket liv som möjligt i vattnet är det viktigt att man inte stryker bak fibrerna och binder ner dem som man ibland kan se i instruktioner. Lindar man hacklet rätt kommer fibrernas naturliga böjning och dess mjukhet ändå göra att fibrerna lägger sig något bakåt vid fiske.

 

Bind flugan gärna både på våtflugekrok och torrflugekrok. Det är bra att ha modeller med lite olika vikt så man kan fiska precis under ytan och en modell som sjunker lite snabbare.

 

Text och bild Håkan Karsnäser

 

 

     

Krok: streamer 8-10
Stjärt: svart marabou
Bakkropp:
svart chenille
Hackel: 
Badger tupp eller höna
Thorax:
fl grön chenille
Vingsäck: svart chenille

 

1

Bild 1
Fäst in tråden och linda bak till krokböjen. Klipp av en tunn bunt med svart marabou och fäst in.

 

2

Bild 2
Klipp av en bit svart chenille och riv av fibrerna i ena änden, så att bara kärnan är kvar. Detta för att det inte skall bli en knöl vid inbindningen. Bind in chenillen precis framför stjärten.

 

 

3

Bild 3
Linda chenillen fram lite längre än halva krokskaftet. Då jag vill ha en lite mer ”matig” montana, lindar jag bak chenillen halvvägs på bakkroppen och fram igen. På så sätt får vi en snygg taperad bakkropp. Fäst in chenillen på krokens ovansida och vik bak resterande chenille.

 

4

Bild 4
Välj ut ett hackel, här hönshackel, med fibrer som är något längre än krokgapet. Rensa rent från ludd och fäst in precis framför bakkroppen.

 

5

Bild 5Klipp av en bit fl chart chenille och rensa rent som den svart och fäst in. Linda chenillen i 2 lager till en lagom tjock thorax och fäst in och klipp av överflödet.

 

6

Bild 6
Linda nu hacklet 2-2,5 varv fram över thorax och fäst in. Klipp av överflödet.

 

7

Bild 7
Vik fram den svarta chenillen och fäst in. Klipp av resterna och forma ett huvud. Avsluta med en whipfinish.

 

 

8

Bild 8
Klipp av hackelfibrerna på flugans undersida.

 

 

Text och bild Håkan Karsnäser

 

Krok: TMC 2488 stl 12
Stjärt: Tan marabou
Vingsäck: olive eller tan foam (med flash)
Thorax: SLF Prism Cream Hackel:
Rapphöna Ögon: Brända nylonögon

 

855 Fs Foam1
Bild 1
Fäst tråden och linda fast ögonen ett par mm bakom krokögat. Säkra ögonen genom att linda tråden i en åtta över ögonen och krokskaftet.

 

856 Fs Foam2
Bild 2
Fäst in en bunt marabou som stjärt. Gör den inte för kraftig. En tunnare stjärt rör sig bättre i vattnet.

 

857 Fs Foam3
Bild 3
Fäst in en remsa foam på krokens ovansida.

 

858 Fs Foam4
Bild 4
Dubba thoraxen med SLF Prism.

 

859 Fs Foam5
Bild 5
Välj ut ett rapphönehackel och fäst in i spetsen mellan thorax och ögon.

 

860 Fs Foam6
Bild 6
Linda hacklet 1-2 varv och fäst in.

 

861 Fs Foam7
Bild 7
Vik fram foamet och bind fast framför ögonen. Klipp av och avsluta med en whipfinish.

 

862 Fs Foam8
Bild 8
Markera segmentering på bakkroppen med en vattenfast penna.

 

863 Fs Foam9
Bild 9
En suverän imitation av sjösandsländans nymf, perfekt för fiske med sjunklina eller intermediate.

 

Text och bild Håkan Karsnäser